Informatie

Buurtpreventie Borculo is een burgerinitiatief.
Het doel van de buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt.
Om deel te nemen dient u de beschikking te hebben over WhatsApp en minimaal 18 jaar oud te zijn.
Bij een verdachte situatie belt de deelnemer van de WhatsApp-groep eerst de politie via 112 en stelt daarna WhatsApp-groep in kennis.
We werken binnen de WhatsApp-groep volgens de z.g. SAAR methode.

Signaleer

Alarmeer de politie via 112

App uw groep dat u 112 al gebeld hebt en eventueel het signalement
  (hierna alleen actuele meldingen!)

Reageer*
  *De bedoeling is om zijn of haar plannen te verstoren en kenbaar te maken dat hij of zij gezien is.
   Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico!

Het is dus NIET de bedoeling dat de WhatsApp groep gebruikt gaat worden voor allerlei andere zaken zoals privé berichten.

WhatsApp heeft een beperking op het aantal deelnemers van een groep (maximaal 265 personen).
Mocht het noodzakelijk zijn dan zullen we meerdere WhatsApp groepen gaan inrichten.Hierover volgt dan later meer informatie.