Heure toegevoegd

Ook Heure is toegevoegd bij Buurtpreventie Borculo.
Welkom allemaal.
Voor een overzicht van alle groepen kijk hier.